Huvudmeny

2009-04-17 13:40

Rekordmånga sökande till Högskolan i Borås


Nästan 325 000 personer har iår anmält sig via webben till höstens universitets- och högskoleutbildningar. Det är en ökning med 11 procent jämfört med höstterminen 2008. För Högskolan i Borås ökade antalet förstahandssökande till program med hela 48 procent. Ökningen för landet är 18 procent.

Aldrig tidigare har så många sökt högre studier som nu. VHS, Verket för Högskoleservice, har i samarbete med alla universitet och högskolor utvecklat en e-tjänst som nu används av närmare 99 procent av alla sökande. Totalt har 325 000 anmält sig via webben. Bara under gårdagen anmälde sig närmare 50 000 och VHS tog som mest emot cirka 5000 anmälningar i timmen.

I nästa vecka kommer VHS och Högskolan i Borås att gå ut med kompletterande information då även de som sökt via pappersblankett är räknade och registrerade. Det innebär att den totala siffran kommer att öka något.

Text: Sten Dellby