Huvudmeny

2009-05-13 09:55

Policy för användning och bokning av grupprum


I bibliotekets lokaler finns 29 grupprum som du som student har möjlighet att boka för arbete i grupp.

Följande gäller för användningen av grupprummen i bibliotekets lokaler:

  • Rummen får endast bokas för 4 timmar/grupp och dag
  • Rummen kan alltid bokas 7 dagar i förväg
  • Om rummet ej tagits i anspråk 15 minuter efter bokningstidens början kan annan person boka rummet genom att kontakta informationspunkten på pl. 2
  • Rum J 515 får endast bokas av personer med doft- och päljsdjursallergier

För allas trevnad, vänligen respektera dessa enkla regler så att grupprummen kan användas av så många grupper som möjligt. På sikt kommer ett annat system för grupprumsbokningen att tas i bruk.

Rummen kan bl a bokas via BLR:s webbplats, se länk under "Fixa själv" på startsidan.

Text: Klaz Arvidson