Huvudmeny

2009-06-25 13:26

Avslag på universitetsansökan


Regeringen har idag fattat beslut att samtliga högskolor som ansökt om universitetsrättigheter, nämligen Malmö högskola, Södertörns högskola, Mälardalens högskola, Blekinge Tekniska högskola och Högskolan i Borås får avslag på sina ansökningar.

Ett för Högskolan i Borås viktigare beslut antog Riksdagen den 10 juni i år, menar högskolans rektor Lena Nordholm, då antogs regeringens proposition ”Forskarutbildning med profilering och kvalitet”. Den innebär bl.a. att högskolor ska få rätt att, efter ansökan, utfärda doktorsexamen.

– Att få denna möjlighet var det viktigaste syftet med vår ansökan om att få bli universitet. Det har vi nu uppnått. Det ser vi som en stor framgång. Vi bedömer oss ha goda förutsättningar att utifrån kvalitet och profilering kunna få rättigheter att utfärda doktorsexamen inom ett eller flera områden, säger hon och tillägger:

– Vi kommer ändå fortsätta att sträva efter att erhålla universitetsstatus eftersom universitetsbegreppet underlättar internationella kontakter inom den akademiska världen.

Lena Nordholm berättar att det pågår en samordning av forsknings- och utbildningsstrukturen i Europa. 

– Vi förstår inte varför Sverige som ett av få undantag ska behålla två begrepp, högskola och universitet när skillnaden nu blir närmast obefintlig mellan dem. Det försvårar internationella kontakter för den framgångsrika forskning som bedrivs på många svenska högskolor.

Lennart Olausson, rektor på Malmö högskola säger idag i ett uttalande på deras webbplats att han knappast är förvånad. De skickade in sin ansökan för sju år sedan.

– Nu öppnar regeringen för att söka examensrätter inom ett smalare område än dagens vetenskapsområden. Malmö högskola kommer att söka rättigheter till forskarutbildning inom våra profilområden. Här är det angeläget att visa att vi håller hög kvalitet, säger han.

Text: Annie Andréasson