Huvudmeny

2009-06-01 10:00

Flervetenskapligt steg mot bättre välstånd


Utveckling av välstånd låg i fokus för en flervetenskaplig workshop som förra veckan hölls på högskolan. Syftet har varit att skapa en tvärvetenskaplig forskningsplattform inom fältet Design for Prosperity. Det ska bygga broar mellan akademin, näringslivet och den offentliga förvaltningen.

Idén att få möjligheten att presentera och diskutera olika tankar på temat utveckling av välstånd föddes redan 2006 när högskolan anordnade ett toppmöte med samma rubrik - Design for Prosperity. En av initiativtagarna till projektet då som nu var Simonetta Carbonaro, professor på Textilhögskolan och expert bl.a. på konsumentbeteende. För henne handlar denna utveckling, också kallad för design av välstånd, om framförallt de mjuka värdena.
– Välstånd definierar jag som något bortom det ekonomiska välståndet. Som någon slags lycka som får det hela att ”hänga samman”. Och med design och utveckling av det menar jag på försöksprocesser för att hitta lämpliga vägar att uppnå välstånd, förklarar hon.

En arbetsgrupp ledd av prorektor Björn Brorström och bestående av Simonetta Carbonaro, professor Karin M Ekström och docent Broney Skogström har skissat fram idéer kring temats olika dimensioner. De inbjudna huvudtalarna, bl.a. doktor Christian Votava och professor Waymond Rogers, presenterade idéer om innovation och marknadens kommunikation, men problematiserade också begreppet management.
– Utveckling av välstånd handlar om ansvarstagande etik inte bara gentemot delägare och konsumenter, utan också medarbetare. Det tillåter individer och organisationer att utvecklas i ett samspel, konstaterar professor Waymond Rogers, verksam vid University of California i Riverside.

Waymond Rogers

 

 

 

 

 

 

 

 

Text och foto: Belma Kratovic