Huvudmeny

2009-08-17 07:45

Nya rutiner för tentamensanmälan


Fr.o.m. den 24 augusti görs anmälningar till högskolans samtliga salstentamina, både på program och kurser, via webben. Det är ett led i att effektivisera administrationen, förklarar Marie Persson och Agneta Karlsson på Studentcentrum.

Tidigare har vissa studenter vid Högskolan i Borås behövt anmäla sig enbart till omtentamen och då tillämpade fyra av högskolans sex institutioner webbanmälan. Men fr.o.m. den 24 augusti gäller samma regler för alla institutioner. Alla anmälningar till salstentamina, både första tentamen och omtentamen, görs via webben.
– Förut när det var olika rutiner som gällde för olika tentamen och institutioner kunde det lätt hända att vi bokade för stora salar och för många vakter, och att i vissa fall ställdes tentamen in för kort inpå för att det var så många som inte kom, berättar Agneta Karlsson och Marie Person på Studentcentrum.

De nya rutinerna kommer också att underlätta för planering och genomförande av salstentamina. För hemtentamen gäller fortfarande respektive institutions rutiner. Det viktiga för dig som är student är att komma ihåg att göra webbanmälningen senast fem arbetsdagar innan tentamen.

För att webbanmäla dig till tentamen gå in på: www.hb.se under Student, Studentcentrum, Anmälan till tentamen.

Text och foto: Belma Kratovic