Huvudmeny

2009-08-31 12:00

Samarbete med universitet i Nigeria inleds


Det internationella intresset för den forskning och utbildning som pågår inom energi- och materialåtervinning på Institutionen Ingenjörshögskolan ökar. Sedan tidigare samarbetar Institutionen Ingenjörshögskolan med bland annat ett universitet i Indonesien. Nu inleds ett samarbete även med ett universitet i Nigeria. Och fler intressenter står på kö.

Under förra veckan besökte representanter för Lagos State University (LASU) Högskolan i Borås för att undersöka möjligheterna för ett samarbete.

- Vår forskning inom energi- och materialåtervinning ligger nära deras sätt att tänka kring detta område så det kan bli ett intressant samarbete, förklarar Hans Björk, prefekt.

Högskolan i Borås och University of Lagos påbörjar nu ett inledande samarbete.

- Vi kommer att bland annat titta på möjligheterna för ett utbyte inom utbildning på masters- och forskningsnivå, men även se närmare på förutsättningarna för regional utveckling i provinsen Lagos. De är intresserade av ett utbyte i stil med det vi sedan tidigare har med Gadjah Mada University i Indonesien, som började med forskar- och studentutbyte på mastersnivå. Nästa steg är att man i Nigeria får titta på finansieringsmöjligheterna för att utöka samarbetet, förklarar Hans Björk, prefekt.

Under hösten kommer ytterligare propåer för samarbete att bearbetas då professor Mohammad Taherzadeh besöker ytterligare länder i Asien.

- Jag kommer dels att åka till Thailand där Högskolan i Borås redan samarbetar med Asian Insitute of Technology, dels ett universitet i Filippinerna. Sedan kommer vi att ta emot besök från ett företag i Japan. Det sistnämnda visar intresse för samarbete vad gäller återvinning av textils avfall, säger Mohammad Taherzadeh.

Kayode Adekunle, doktorand, Högskolan i Borås, Olle Engström, Borås Stad, Prof. Adebayo Sanni, prefekt för fakulteten för ingenjörsvetenskap, prof. Nurudeen Olasupo, prefekt för fakulteten för vetenskap, Royin Fabamise, rådgivare från Lagos State University (LASU) i Ojo, Lagos – Nigeria, prof. Mohammad Taherzadeh och Hans Björk, prefekt Inst. Ingenjörshögskolan.

Bild: Kayode Adekunle, doktorand, Inst. Ingenjörshögskolan, Olle Engström, Borås Stad, Toyin Fabamise, rådgivare från Lagos State University (LASU) i Ojo, Lagos – Nigeria , prof. Mohammad Taherzadeh, Inst. Ingenjörshögskolan, prof. Nurudeen Olasupo, prefekt för fakulteten för vetenskap  (LASU),  Hans Björk, prefekt Inst. Ingenjörshögskolan och prof. Adebayo Sanni, prefekt för fakulteten för ingenjörsvetenskap (LASU).

Text och foto: Solveig Klug