Huvudmeny

2009-09-14 12:26

Dags att nominera till pedagogiskt pris 2009


Finns det någon på högskolan som du tycker har utmärkt sig inom det pedagogiska området? Nu är det nämligen dags att nominera den person eller lärar-/forskarlag som du tycker ska få årets pedagogiska pris.

Priset är ett resestipendium om 20 000 kronor till enskild person eller 40 000 kronor till ett lärar- eller forskarlag. Priset delas ut vid den akademiska högtiden den 17 oktober. Den person som du vill nominera ska vara verksam på Högskolan i Borås och ha gjort framstående pedagogiska insatser inom grundutbildningen och/eller doktorsutbildning till exempel genom att ha:

  • utvecklat nya former undervisning och lärande
  • utarbetat nya läromedel
  •  initierat och medverkat i samverkan med andra lärosäten och/eller professioner, nationellt eller internationellt, i utvecklingsarbete inom grundutbildningen och/eller doktorsutbildning
  • bedrivit forsknings- och utvecklingsprojekt i utbildning och lärande av betydelse för högskolans verksamhet

eller på ett förtjänstfullt sätt handleder/handlett student[er]/doktorand[er] och exempelvis

  • ha öppnat dörrar till extremt värdefulla arenor, nationellt eller internationellt
  • ha möjliggjorts att utbildningen genomgåtts på anmärkningsvärt kort tid
  • ha fungerat som förebild utöver det vanliga

Nominera fram till den 5 oktober

Pristagare utses av en kommitté som består av rektor/prorektor, representant för Studentkåren i Borås och föreståndare för Centrum för lärande och undervisning (CLU). Nomineringsförslagen ska vara hos registrator senast den 5 oktober. Märk din nominering med Dnr: 753-09-27

Text och foto: Annie Andréasson