Huvudmeny

2009-09-23 08:00

Roy Andersson ger terminens femte avhandling


Företags motståndskraft och förmåga till återhämtning vid störningar har varit i fokus för Roy Andersson, lärare och forskare på Institutionen Ingenjörshögskolan, som för sin doktorsavhandling Supply Chain Resilience through Quality Management satte terminens femte spik i björkstammen på Högskolan i Borås bibliotek förra fredagen.

Roy Andersson.Roy Andersson har studerat hur företag som tillämpar olika kvalitetsledningsfilosofier klarar att stå pall vid störningar som t.ex. lågkonjunktur.- Resultatet av avhandlingen är en modell som beskriver vilken strategi företag bör ha för att bli motståndskraftiga vid ändrade förhållanden.

Roy Andersson är sedan 1999 anställd som universitetsadjunkt på Institutionen Ingenjörshögskolan och kommer efter disputationen att fortsätta att undervisa inom områdena industriell ekonomi och maskinteknik och siktar på att vidareutveckla områdena kvalitetsteknik och logistik på Högskolan i Borås.

Disputationen äger rum den 2 oktober kl. 10:15 på Vasa C, Vera Sandbergs Allé 8, Göteborg.

Text: Solveig Klug
Foto: Johanna Adamsson