Huvudmeny

2009-09-16 10:40

Releaseparty för ny lärobok


Fredagen den 11 september firades utgivningen av den första svenska läroboken på avancerad nivå i ämnet Prehospital akutsjukvård med ett release party.

Boken är ett samarbetsprojekt mellan Kunskapscentrum PreHospen och Stockholms Prehospitala centrum. Boken kommer  att användas som kurslitteratur i flera av landets specialistutbildningar till ambulanssjuksköterska. 

Redaktörer för boken är Björn-Ove Suserud, Högskolan i Borås och Leif Svensson vid centrumet i Stockholm. Från Institutionen för vårdvetenskap medverkar flera forskare i redaktionskommittén samt ytterligare forskare som författare till delkapitel.

grupp_frilagd

Text: Björn-Ove Suserud
Foto: Yvonne Samuelsson