Huvudmeny

2009-09-23 08:46

Vetenskapligt seminarium med fokus på den pedagogiska verksamheten


Ieftermiddag, den 23 september, är det dags för höstens andra vetenskapliga seminarium.

Seminariet kommer att behandla frågor i anslutning till skolans och förskolans demokratiska uppdrag att tillgodose alla barns och ungdomars rätt till utbildning och omsorg. Fokus riktas mot pedagogisk verksamhet där inkludering utgör medel och mål liksom mot processer som kan få exkluderande konsekvenser. Även specialpedagogiska frågeställningar kommer att tas upp.

Vetenskapliga ledare för morgondagens seminarium är professorerna Bengt Persson och Julie Allan.

Tid: 14:00-16:00
Sal: A 502

Seminariet är kostnadsfritt och öppet för alla. Ingen föranmälan krävs.


Text: Therese Rosenblad