Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

2009-04-30 09:12

Årets Collijnpris till Boråsstudent


Studenten Maria Berggren från Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan (BHS) tilldelades Collijnpriset 2009 av Svenska Biblioteksföreningen den 20 april för bästa magisteruppsats.

Maria BerggrenMaria Berggren, 42 årig filolog och textutgivare från Uppsala började läsa Biblioteks- och informationsvetenskap på distans och halvfart vid Högskolan i Borås våren 2005. På detta program skrev hon sin uppsats Att katalogisera en specialsamling med hjälp av TEI. En studie utförd på Swedenborgsarkivet i Kungl. Vetenskapsakademin

Projektarbete som inspiration

Uppsatsen har inspirerats av ett projektarbete kring Swedenborgsarkivet vid Centrum för vetenskapshistoria vid Vetenskapsakademien i Stockholm, som hon än idag arbetar med.
– Projektarbetet är en stor samling bestående av bland annat förstautgåvor och autografer av Emanuel Swedenborgs verk. Min uppgift är att skapa en detaljrik katalog över samlingen, säger Maria Berggren.
– Uppsatsen har inspirerats av projektarbetet. I uppsatsen prövar jag ett xml-baserat format för katalogisering av material ur Swedenborgssamlingen. Det formatet heter TEI, Text Encoding Initiative och är ursprungligen tänkt för digital utgivning av text. Det har många tillagda funktioner, bland annat komponenter som gör att det kan användas för handskriftskatalogisering. Jag har bland annat försökt beskriva de motsättningar som jag funnit mellan beskrivning av fysiskt dokument och presentation av hela texter eller delar av texter i detta format, förklarar Maria Berggren.

Överraskat besked

Uppsatsen är skriven och ventilerad på Högskolan i Borås med Mats Dahlström som handledare. Priset är ett stipendium på 25 000 kronor och kommer att delas ut under Bilbioteksdagarna 13-15 maj i Uppsala.

Motiveringen löd: ”Uppsatsen är välskriven och behandlar ett för dagens och framtidens biblioteks- och arkivverksamhet intressant och högaktuellt ämne. Med god kunskap om materialet och stor insikt i problematiken gör hon ett komplext ämne begripligt”.
– Jag blev otroligt glad och överraskad över beskedet om Collijnpriset. Det är fantastiskt hedrande och det är roligt att tänka på att Isak Collijn var en mycket framstående bibliotekarie som samtidigt sysslade med textutgivning. Han gav till exempel ut flera texter med anknytning till heliga Birgitta och Vadstenamiljön, något som jag själv också varit inne på tidigare, säger Maria Berggren.

Text: Patricia Ilin
Foto: Jonas Häggblom