Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Med anledning av rekommendationerna från regeringen har Högskolan i Borås ställt om till undervisning på distans, så långt det är möjligt. Detta gäller till terminsslut den 7 juni. Håll dig uppdaterad.

2009-08-13 13:26

Avgifter för vissa utländska studenter


Införandet av avgifter till statliga universitet och högskolor närmar sig för sökande från land utanför EU/EES.

Regeringen har gett Verket för högskoleservice (VHS) i uppdrag att förbereda införandet av dels anmälningsavgifter dels studieavgifter för sökande från land utanför EU/EES.

Regeringens skall fatta det slutliga beslutet. En utgångspunkt är att anmälningsavgifter ska kunna införas från och med höstterminen 2010 och studieavgifter från och med höstterminen 2011.

Arbetet med utredningen är uppdelat i tre förstudier: Förstudie process- och systemstöd, Förstudie ekonomisk hantering/betalhantering samt Förstudie information till sökande. I arbetet deltar representanter från bland annat VHS, högskolor och universitet, Skatteverket, Migrationsverket och Datainspektionen.

En hearing för lärosäten och andra inbjudna kommer att hållas den 28 augusti och uppdraget ska redovisas för Utbildningsdepartementet den 15 september.

Övergripande projektledare och kontaktperson är Tuula Kuosmanen, VHS.

 

 

Text: Sten Dellby