Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

2009-12-15 13:45

Årets sista vetenskapliga seminarium, spikning och disputation


Veckan innan julveckan går i forskningens tecken. Onsdagen den 16 december är det dags för det sista vetenskapliga seminariet och samma dag spikar Anna Wernberg innan det är dags för hennes disputation fredagen den 18 december.

Kl. 10:00 onsdagen den 16 december spikar Anna Wernberg  sin avhandling ”Lärandets objekt: Vad elever förväntas lära sig, vad görs möjligt för dem att lära och vad de faktiskt lär sig under lektionerna” vid björkarna i biblioteket.  Disputationen äger rum fredagen den 18 december  på Högskolan i Kristianstad. Läs mer om avhandlingen och disputationen. 

Demokrati i förskolan

Det sista vetenskapliga seminariet för året har inriktningen förskola och fritidsverksamhet. Rauni Karlsson, vid Institutionen för pedagogik kommer att presentera sin doktorsavhandling ”Demokratiska värden i förskolebarns vardag”. Presentationen fokuserar metodfrågor samt de viktigaste resultaten och deras betydelse för förskolans praktik. Seminariet leds av professor Marita Lindahl.  Läs mer om Institutionen för pedagogiks vetenskapliga seminarier. 

Tid: kl. 14:30-16:30
Sal: A 502   

Text: Therese Rosenblad