Årets sista vetenskapliga seminarium, spikning och disputation

Kl. 10:00 onsdagen den 16 december spikar Anna Wernberg  sin avhandling ”Lärandets objekt: Vad elever förväntas lära sig, vad görs möjligt för dem att lära och vad de faktiskt lär sig under lektionerna” vid björkarna i biblioteket.  Disputationen äger rum fredagen den 18 december  på Högskolan i Kristianstad. Läs mer om avhandlingen och disputationen. 

Demokrati i förskolan

Det sista vetenskapliga seminariet för året har inriktningen förskola och fritidsverksamhet. Rauni Karlsson, vid Institutionen för pedagogik kommer att presentera sin doktorsavhandling ”Demokratiska värden i förskolebarns vardag”. Presentationen fokuserar metodfrågor samt de viktigaste resultaten och deras betydelse för förskolans praktik. Seminariet leds av professor Marita Lindahl.  Läs mer om Institutionen för pedagogiks vetenskapliga seminarier. 

Tid: kl. 14:30-16:30
Sal: A 502