Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Med anledning av rekommendationerna från regeringen har Högskolan i Borås ställt om till undervisning på distans, så långt det är möjligt. Detta gäller till terminsslut den 7 juni. Håll dig uppdaterad.

2009-02-27 08:26

Examination full av kreativitet


Fredagen den 21:e februari examinerades uppdragsstudenter i form av barnskötare som läser till lärare i förskolan, på ett lite annorlunda sätt.

Examinationen som är en av flera i kursen "Didaktik och barns meningsskapande i svenska och matematik", genomsyrades av tanken att den estetiska uttrycksformen skulle få utrymme och att kreativiteten skulle få flöda fritt. Studenterna hade gjort så kallade "språk- och mattelådor" där varje sak skulle ingå i ett sammanhang eller tema, målet var att stimulera barns läs- och skrivutveckling samt den matematiska begreppsbildningen på ett kreativt och lekfullt sätt.

Fler bilder kommer inom kort! 

2009-02-27_examination_stor

Text & Foto: Tobias Prodan