Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Med anledning av rekommendationerna från regeringen har Högskolan i Borås ställt om till undervisning på distans, så långt det är möjligt. Detta gäller till terminsslut den 7 juni. Håll dig uppdaterad.

2009-01-13 08:33

1,9 miljoner från Vetenskapsrådet till modelleringsprojekt


Institutionen Ingenjörshögskolan får ett tillskott på 1,9 miljoner kronor under tre år av Vetenskapsrådet till ett modelleringsprojekt inriktat mot smarta textilier.

- Vi ska studera hur man genom datamodellering kan blanda kolnanorör (tunna rör som består av enbart kolatomer) med polymerer för att kunna styra egenskaperna hos polymererna, förklarar Kim Bolton, professor i fysikalisk kemi, som leder projektet.

När man vet hur man tillverkar polymerer med en önskad egenskap kan man också tillverka fibrer av dessa polymerer. Dessa fibrer kan sedan användas i textilier.

Pengarna från Vetenskapsrådet kommer att finansiera ytterligare en doktorand inom modelleringsforskningen vid Ingenjörshögskolan.

Modelleringsforskning kring kolnanorör pågår redan för fullt och i slutet av januari presenteras bland annat en licentiatavhandling av Anders Börjesson, doktorand på Ingenjörshögskolan, om hur kolnanorör växer fram. Det nya projektet kommer att knytas samman med redan pågående experiment med smarta textilier av polymerer och kolnanorör på Textilhögskolan.

Text: Solveig Klug