Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

2009-01-08 08:52

Polymerforskning stärks med 935 000 kronor


Forskningen inom polymerteknik vid Institutionen Ingenjörshögskolan stärks. KK-stiftelsen beviljar 935 000 kronor till ett projekt om återvinning av kompositmaterial, vilket är ett av polymerteknikgruppens forskningsområden.

- Vi inrättar en PostDoc-tjänst på tre år. Det handlar om ett projekt för återvinning av kompositmaterial. Vi ska utveckla metoder för återvinning av olika slag av kompositmaterial, dels återvinning av energi när man förbränner kompositer, dels av återvinning av de fibrer som blir kvar vid förbränning, förklarar Mikael Skrifvars, professor i polymerteknik.

Projektet genomförs tillsammans med Stena Metall som vill utveckla tekniken för denna typ av återvinning i stor skala. Man kommer också att arbeta i nära samarbete med Waste Refinery-konsortiet.

Metoden som ska studeras kallas mikrovågspyrolys. Genom denna metod får man både ut energi och restfibrer där man vill hitta nya mjöligheter att återanvända fiberresterna.

Material som är aktuella för återvinning genom mikrovågspyrolys är bland annat glasfiber och fyllmedel från behandlat kompositmaterial.

Text: Solveig Klug