Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

2009-01-30 08:49

Testa Education Research Complete och SocINDEX


Två databaser från EBSCOhost.

Education Research Complete
Detta är en databas för forskning inom utbildning och undervisning. Alla nivåer på utbildningar täcks samt många specialinriktningar. Education Research Complete tillhandahåller indexering och abstracts från över 1.800 tidskrifter, artiklar i fulltext från ca 1.000 tidskrifter samt fulltexter från ca 130 böcker.

SocINDEX
SocINDEX med fulltext är en innehållsrik och högkvalitativ databas för forskning inom sociologi. Den innehåller närmare 2 miljoner poster. Posterna indexeras med hjälp av en thesaurus innehållande drygt 19.600 termer. SocINDEX innehåller 708 tidskrifter med fulltext från 1908 -, fulltext från mer än 780 böcker samt fulltext från ca 9.000 "conference papers". 

Text: Klaz Arvidson