Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Med anledning av rekommendationerna från regeringen har Högskolan i Borås ställt om till undervisning på distans, så långt det är möjligt. Detta gäller till terminsslut den 7 juni. Håll dig uppdaterad.

2009-06-02 11:54

Bra söktryck inför hösten 2009


Glädjande nog har BHS ett mycket bra söktryck till våra tre program: Bibliotekarie, Webbredaktör och Master Digitala tjänster- kultur, information & kommunikation, liksom till våra fristående kurser.


Trots intensiv, framförallt internetbaserad, marknadsföring fick vi tyvärr, för få förstahandssökande studenter till Informationsspecialist och Informationsarkitekt*. Vi planerar därför för att erbjuda kurser från programmen som valbara kurser inom övriga program. Det kan även bli aktuellt att ge en del av kurserna som fristående kurser.

BHS kommer att arbeta vidare med fortsatt upplägg av såväl innehåll som kunskaper och erfarenheter från programmen ovan. Framförallt partnerskap, pedagogik och samarbete kommer att införlivas i institutionens fortsatta utvecklingsarbete för kandidat- och masterprogrammen.

* Institutionen har med anledning av detta fattat beslut om att programmen ska vara vilande hösten 2009.

Text: Margareta Lundberg Rodin