Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

2009-06-18 09:00

Klart för stort EU-projekt mot Sydostasien


Högskolan i Borås blir samordnare för ett EU-projekt mot Sydostasien för att öka det internationella utbytet inom utbildning och forskning. Totalt kommer projektet att pågå i tre år, omfattas av 50 miljoner kronor samt drygt 200 stipendier.

Hans Björk, Peter Ahlström, Johanna Severinsson, Ulrika Bernlo, Anders Stenström, Ingeborg Herbertsson och rektor Lena Nordholm m.fl. samlades för att så snabbt som möjligt komma igång med nästa steg i projektet.

Tillsammans med lärosäten i Thailand, Indonesien, Laos, Kambodja, Vietnam samt flera lärosäten i Europa startas nu ett Erasmus Mundus projekt som ska att öka möjligheterna för utbildnings- och forskningsutbyte mellan Sydostasien och Europa.

Syftet med projektet är att få en bättre förståelse och ett ömsesidigt berikande genom att förstärka de politiska, kulturella, ekonomiska och utbildningsmässiga länkarna mellan EU och Sydostasien.

Beskedet om att Högskolan i Borås fått igenom sin ansökan att vara koordinator kom ganska överraskande på måndagen och ett snabbmöte ordnades, för att genast påbörja planeringsprocessen. Redan i höst ska projektet lanseras internationellt och de första ansökningarna för utbyte börja rulla in.

För studenter på alla nivåer

Erasmus Mundus External Cooperation Window är ett EU-stött stipendie- och mobilitetsprogram för högre utbildning och forskning. I det projekt som Högskolan i Borås ska koordinera är målgruppen studenter på grundnivå och avancerad nivå (master), doktorander och post-doktorer samt lärare. Stipendiet sträcker sig över ämnesområdena teknik, naturvetenskap, affärsvetenskap, utbildning, och samhällsvetenskap samt lärarpraktik. 

- Sydostasien är ett betydelsefullt utvecklingsområde och utgör en av världens snabbaste växande regioner och är därför mycket intressant för Högskooan i Borås, säger Hans Björk, prefekt på Institutionen Ingenjörshögskolan som är mycket nöjd med att man har fått igenom ansökan hos EU.

- Det är också viktigt att vi är med och skapar förutsättningar i fattiga länder och bidrar till demokratisk utveckling, så det finns en biståndsdimension i detta. Samtidigt vill vi visa att vi har ambitioner internationellt.

- Det här är väldigt glädjande, säger Peter Ahlström, docent på Ingenjörshögskolan som under våren hållit samman alla kontakter med de olika partneruniversiteten för att, tillsammans med Johanna Severinson, internationell koordinator, kunna få in ansökan i tid till EU. För det är många trådar att hålla i när lärosäten i flera länder med olika kulturer och lagstiftning ska samordnas och framför sig ser man en mycket spännande och lärorik tid.

Högskolan i Borås har sedan tidigae ett utvecklat samarbete med Gadjah Mada University i Indonesien och Asian Insitute of Technology i Thailand samt med projektets europeiska partner.

Fakta

Deltagande lärosäten i Asien

 • Asian Institute of Technology, Thailand
 • Gadja Mada University, Indonesien
 • National University of Laos, Laos
 • Institut de la Technologie du Cambodge, Kambodja
 • Ho Chi Minh City University of Technology, Vietnam

Deltagande lärosäten i Europa

 • Högskolan i Borås, Sverige, koordinator
 • Chalmers Tekniska Högskola, Sverige
 • Universidade do Minho, Portugal
 • Université de Savoie, Frankrike
 • Universidad de Alcalá, Spanien
 • Politecnico di Torino, Italien

Stipendium
Stipendier kommer att bli tilldelade 46 studenter från Europa som åker till Sydostasien. 125 studenter från Sydostasien som åker till Europa. 35 lärare från Sydostasien till Europa, 15 lärare till Sydostasien från Europa. Dock omfattar inte stipendiefördelningen mobilitet inom Europa eller inom Sydostasien.

Stipendiet täcker kursavgifter (upp till 5000 euro/läsår), försäkring, resa och en månadspeng som ligger mellan 1000 euro och 2 500 euro. Stipendiet kan erhållas från 1 månad till 34 månader.

Projektets budget är cirka 5 miljoner euro. 

Projektet pågår från och med 15 juli 2009 – 15 juli 2012.

Text och foto: Solveig Klug