Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

2009-06-09 00:00

Nya ingenjörer och högskoletekniker firades vid ny högtid


Närmare 180 personer, varav 56 studenter, kom till Ingenjörshögskolans examenshögtid i fredags. Därmed inleddes en ny tradition på Ingenjörshögskolan för att ge studenterna en fin avslutning på sina studier. Högtidliga tal, körsång, stipendieutdelning och postervernissage stod på programmet.

20090609_stipendiater

Foto: Mats Corneliusson, Marcus Aiha, Elin Andersson, Emma Tiger, David Eriksson och Erik Göransson var bland de studenter som uppmärksammades för utmärkta studieprestationer.

Hans Björk, prefekt, talade inledningsvis om det goda yrkesvalet studenterna gjort och berättade också kort om Ingenjörshögskolans utveckling under gångna 20 år.

Rektor Lena Nordholm, Hans Björk och Ulrik Nilsson.Rektor Lena Nordlund reflekterade över de olika val man gör i livet och gav en eloge till studenterna för deras utbildningsval.

Ordförande i institutionsstyrelsen, Ulrik Nilsson, kåserade över temat ”Vem är jag?”.
- I Wikipedia står det att läsa: En ingenjör är någon med viss grad av teknologiskt kunnande. I institutionsstyrelsen kan vi diskutera kurser innehåll, vilka kompetenser som en ingenjör för att få denna vissa grad av tekniskt kunnande och vad som egentligen ligger i yrkesrollen. I Borås vill vi föra samman kompetensen med yrkesrollen. Vi är inte nöjda förrän vi har examinerat bra människor som är goda ingenjörer, sa han.

Emil Iversen.Från Studentkåren talade Emil Iversen som uppmanade studenterna att komma tillbaka till högskolan efter ett tag ute i arbetslivet och i egenskap av gästföreläsare inspirera nya ingenjörsstudenter.

Stipendier delades ut

Ingenjörshögskolan delade ut pris och diplom för bästa studieprestation till:

 • Marcus Aiha, byggteknik
 • Emma Lindblad, elektroteknik
 • Elin Andersson, kemiteknik
 • Emma Tiger, maskinteknik
 • My Pettersson, industriell ekonomi - affärsingenjör
 • David Eriksson, industriell ekonomi – arbetsorganisation och ledarskap
 • Erik Göransson, industriell ekonomi – logistik
 • Mats Corneliusson, högskoletekniker i byggteknik
 • Tidigare i veckan tilldelades även Emma Björling pris, högskoletekniker i energi- och processteknik, Campus Varberg.
 • Daniel Benjaminsson tilldelades DTS företagsstipendium och Byggnadstekniska föreningen tilldelade stipendium för bästa examensarbete inom byggteknik till Magnus Hansén och Per Strand.
 • Diplom, ära och pris för bästa posterpresentation av examensarbetet gick till Måns Werner Norving och Niclas Börjesson för sin poster om Effektivisering av energianvändning i MjöbäcksVillans hus Björkkåsen.

 

Daniel Benjaminsson och Björn-Ola Kronander.En totalt överraskad Daniel Benjaminsson (t.v.), elektroteknik, fick ta emot ett stipendium på 10 000 kronor. Utdelare var Björn-Ola Kronander, vd på SYSteam DTS AB. Stipendiet fick Daniel för sitt stora studieengagemang och för att han i lektionssalen är mycket mån om sina studiekamrater och alltid är beredd att ge en hjälpande hand. Han har också de senaste två åren tjänstgjort som laboratoriehandledare och även i denna utsatta situation visat fina egenskaper i form av positiv utstrålning, hjälpsamhet och förmåga att entusiasmera omgivningen.

 

Magnus Hansén och Per Strand.Byggnadstekniska Föreningen Borås, representerad av Kenneth Johansson, Joakim Österlund och Karin Johansson, delade ut stipendium på 2000 kronor vardera för bästa examensarbete inom byggteknik till Magnus Hansén och Per Strand. Deras examensarbete handlar om kallvindskonstruktioner och berör fukt, brand och energi, ett i hösta grad aktuellt område, löd bland annat motiveringen.

Tidigare tradition ersätts med ny

Tidigare år har Ingenjörshögskolan hållit en diplom- och stipendiehögtid under höstterminen för studenter som tagit högskoleingenjörs- eller kandidatexamen, dock med allt färre studenter som deltagit. Därför har institutionen valt att ersätta denna med en ny examenshögtid i slutet av vårterminen för studenter som går sin sista termin.

 - På så vis får studenterna en chans att samlas efter att de gjort sitt examensarbete, kanske en sista gång, innan de försvinner ut till jobb eller vidare studier, och även lärarna får en chans att träffa studenter som de undervisat under studieåren, säger Hans Björk, prefekt.

Text och foto: Solveig Klug