Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Med anledning av rekommendationerna från regeringen har Högskolan i Borås ställt om till undervisning på distans, så långt det är möjligt. Detta gäller till terminsslut den 7 juni. Håll dig uppdaterad.

2009-06-09 09:00

SÄS Vårdstudiestipendium till uppsats om ofrivillig barnlöshet


SÄS stipendiet delades ut i Caroli kyrka i samband med sjuksköterskeutbildningens avslutning och gick till Ulrika Dahleman och Ida Jogeland för deras uppsats ”Den tysta förlusten” – kvinnors upplevelse av ofrivillig barnlöshet.

stipendievinnare

Stipendiet delas sedan 2002 ut till studenter på Institutionen för vårdvetenskap vid Högskolan i Borås. Vinnarna har utsetts av en uppsatskommitté bestående av representanter från Södra Älvsborgs Sjukhus och Institutionen för Vårdvetenskap. Valet är gjort med följande motivering:

” Den uppsats som har vunnit årets SÄS-stipendie handlar om ofrivillig barnlöshet och är en litteraturbaserad studie som behandlar ett angeläget ämne. Uppsatsen är intressant och välskriven med mycket bra framarbetade teman och subteman. Den har en bra diskussion med konkreta implikationer vilka kan vara till stor hjälp för vårdpersonal på olika sjukvårdsenheter i mötet med dessa kvinnor.”

Läs hela uppsatsen: länk till uppsatsen

Text och foto: Ingrid Rosengren