Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Med anledning av rekommendationerna från regeringen har Högskolan i Borås ställt om till undervisning på distans, så långt det är möjligt. Detta gäller till terminsslut den 7 juni. Håll dig uppdaterad.

2009-06-11 15:09

Värdefull forskardag


”Arbetsliv och akademi i gemensam kunskapsutbildning”, ”Bedömning för lärande” och ”Flödar det av bokläsning i förskolan?”, var några av många spännande titlar när Institutionen för pedagogik bjöd in personalen till en forskardag.

Onsdagen den 10 juni gick verkligen i forskningens tecken när 16 forskare presenterade 14 studier som pågår eller har pågått vid Institutionen för pedagogik, samt vilken relevans dessa har för OPUS- eller lärarprogrammen. Åhörarna fick då chansen att under en heldag ta del av och diskutera studierna. Intresset bland besökarna gick inte att ta miste på:

– Att få höra andra berätta om sitt arbete är oerhört värdefullt och lärorikt! Projekten levandegörs på ett helt annat sätt än om man bara läser om dem, sa de båda lektorerna Birgitta Davidsson och Marianne Dovemark.

– Tänk att vi jobbar på samma arbetsplats och ändå känner till så lite om varandras arbete!

På bilden ovan syns Ann-Sofie Holm  när hon presenterar det Vetenskapsrådsfinansierade projektet ”Gymnasiet som marknad”

Här kan du se dagens fullständiga schema. Vill du läsa mer om projekten besöker du PEDs forskningssidor. 

Text: Linda Lovecraft
Foto: Charlotte Svensson