Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Med anledning av rekommendationerna från regeringen har Högskolan i Borås ställt om till undervisning på distans, så långt det är möjligt. Detta gäller till terminsslut den 7 juni. Håll dig uppdaterad.

2009-05-27 10:00

JA till rättigheter för informatikmaster


Högskolan i Borås får rättigheter att ge masterexamen i informatik. Beslutet presenterades igår i en rapport från Högskoleverket och har mottagits varmt av högskolans ledning såväl som av utbildningsansvariga inom informatik.

Högskoleverket har under våren 2009 genomfört examensrättsprövningar för masterexamen inom informatik. Totalt har sju ansökningar, fördelade på fem högskolor, prövats.

Resultaten publiceras samlat, i en rapport, där Högskolan i Borås bedöms uppfylla de grundläggande kraven och ges därmed rättigheter att ge masterexamen i informatik. Den första masterutbildningen i informatik startar redan till hösten med inriktning på co-design av verksamhet och IT.

Högskolans rektor Lena Nordholm är glad över beslutet och tycker att det är viktigt.
– I vår strategi ingår att få masterrättigheter i ett antal ämnen som är kopplade till våra starka forskningsområden. Vi har nu rättigheter inom fem områden och det är mycket positivt. Det stärker vår position inför nästa steg som är att söka forskarutbildningsrättigheter för att vi ska nå vår målsättning och bli ett komplett professionslärosäte.

Vetenskap för profession bakom

Björn Abelli, lektor och studierektor för informatik, och Mikael Lind, docent och ämnesansvarig för informatik, anser att professionsanknytningen inom informatikområdet såväl inom utbildning och forskning på Institutionen för Data- och affärsvetenskap går hand i hand med den höga akademiska nivån och är en av anledningarna till varför just Högskolan i Borås fått masterrättigheterna inom informatikämnet.

– Med fem professorer, två docenter och ytterligare åtta disputerade lektorer inom området hör vi till ett av de starkaste informatiklärosätena i Sverige. En viktig milstolpe har nåtts idag i en långsiktig uppbyggnad av informatikämnet i Borås. Det är också en viktig komponent i institutionens satsning på handels- och tjänsteforskning tillsammans med framförallt företagsekonomi, säger Björn Abelli och kollegan Mikael Lind tillägger:
– Det är som riktigt kul är också att vår designorienterade forsknings- och utbildningsmiljö genom vårt InnovationLab uppmärksammas av Högskoleverket som är unikt för Borås.

För nya yrkesroller och tydligare forskning

De anser också att masterutbildningen i informatik med inriktning på co-design av verksamhet och IT kommer att tillfredsställa kraven på de nya yrkesroller som växer fram inom informatikområdet, samtidigt som forskningsanknytningen också blir tydligare.

Vad kan masterutbildningen på sikt leda till?
– Nu har vi tagit ett steg till på vägen mot att skaffa oss egna rättigheter till examen även på forskarnivå. Vi bedriver egen forskarutbildning, men än så länge inom ramen för samarbeten med andra lärosäten, exempelvis Graduate School of Informatics med Jönköping, men vi för diskussioner även med andra lärosäten, säger Björn Abelli.

 

Högskoleverkets prövningar av masterexamensrätt 2009

Text: Belma Kratovic