Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Med anledning av rekommendationerna från regeringen har Högskolan i Borås ställt om till undervisning på distans, så långt det är möjligt. Detta gäller till terminsslut den 7 juni. Håll dig uppdaterad.

2009-03-05 12:00

Högskolan utbildar för framtiden


Framtiden ser ljus ut för yrken som fritidspedagog, högskoleingenjör och grundskollärare. Även bibliotekarier kommer att ha lättare att få jobb framöver, ett yrke som under de senaste åren felaktigt pekats ut som ett överskottsyrke.

I en rapport från Högskoleverket (HSV) presenteras de elva yrken som förväntas leda till ett jobb i framtiden. Till sex av yrkena kan man utbilda sig på Högskolan i Borås. 
– Vi har vetat att det inte alls är så svårt att få jobb som bibliotekarie som medierna har påstått. Därför har vi lämnat korrekt underlag till Statistiska Central Byrån (SCB). Vi vill att de ska ta hänsyn till vissa förändringar inom biblioteksutbildningarna, när nya prognoser tas fram, säger Margareta Lundberg Rodin, prefekt för Institutionen för biblioteks- och informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan.

Nya aktuella siffror

2009-03-05_bhs_margaretaMedierna har tidigare varnat för att utbilda sig till bibliotekarie med argument som höga studielån, att det utbildas för många och att det inte finns jobb.
– Slutsatserna baserades på en prognos utifrån statistik från 2005/2005 från Statistiska Central byråns (SCB) och överensstämmer inte längre med verkligheten eftersom färre utbildas i landet och utbildningar har gjorts om, säger Margareta Lundberg Rodin.

– Den nya prognosen från 2008 visar ett betydligt mindre överskott sedan tidigare. Den bilden har glädjande nog nu nått fram till massmedia. Enligt SCB:s nya prognos kan det dock bli arbetslöshet omkring 2030, men det är svårt att veta hur arbetsmarknaden ser ut då, hur många som utbildas och till vilka yrken utbildningar. Omvärlden förändras kontinuerligt och med det utbudet av utbildningar och kurser.

Utbildningarna möter behoven

Sedan Bolognaprocessen har utbildningarna inom biblioteks- och informationsvetenskap, gjorts om, med flera akademiska nivåer, olika inriktningar och namn. Förändringarna har öppnat upp för nya yrken som informationsspecialist, informationsarkitekt och webbredaktör.  En ny masterutbildning i digitala tjänster och kommunikation erbjuds till hösten
– Informationssamhället blir allt mer komplext och digitaliseringen sker oerhört snabbt. Vi måste möta behoven från praktiken och både utbilda och fortbilda studenter med ny och bred kompetens, fortsätter Margareta Lundberg Rodin.

Fick arbete fort

2009-03-05_anna_bibliotekarieAnna Nyströmer är bibliotekarie på Biblioteken i Sollentuna med placering på Rudbecks gymnasiebibliotek. Hon tog examen 2006 och upplever inte att det var speciellt svårt att få jobb.

– Jag fick jobb redan före examen. Det som tog ganska lång tid var att formulera ansökningar och CV, det var svårt. Däremot skickade jag iväg en del ansökningar, jag sökte alla lediga jobb som fanns som bibliotekarie i Sverige. Då spelade det inte så stor roll var jag fick jobb, konstaterar hon.

– När jag sökte min nuvarande tjänst skulle jag flytta från Göteborg till Stockholm och ville helst jobba på skol- eller gymnasiebibliotek. Därför sökte jag bara de aktuella jobb som fanns ute och det var bara fyra stycken.

Ett tips som Anna Nyströmer vill förmedla till dem som utbildar sig till bibliotekarie är att söka extrajobb eller praktik.

– Det är både roligt och lärorikt. Dessutom ger det erfarenhet inför framtida jobbsökande.

Generationsväxling och andra förändringar på gång

Med debattartiklar har Margareta Lundberg Rodin informerat fackpressen om den förändrade prognosen för yrket och samtidigt informerat om de nya utbildningarna.

– Just nu pågår generationsväxling i och med att 40-talister går i pension. Det behövs bland annat nya chefer i branschen och relativt få bibliotekarier söker chefsjobben. Det pågår arbete i riksdagen för att stärka skolbibliotekens roll, vilket kan leda till fler arbetstillfällen inom det området, konstaterar hon.

– Detta pågår samtidigt som samhällets informationsbehov förändras och behovet av kompetenser som omvärldsbevakning, digitalisering och informationsstrukturering inom informationsbranschen ökar.

Samtidigt poängterar Margareta Lundberg Rodin att hon inte vill lura studenterna.
– Det är inte bara guld och gröna skogar som väntar. Det är fortfarande vanligt att man får börja arbeta som vikarie eller att man behöver flytta från storstadsområdena om man vill ha fast tjänst någorlunda snabbt. Bibliotekarie och andra informationsyrken är intressanta och omväxlande yrken i ständig förändring som bland annat kräver god förmåga att kommunicera med andra. Det är också viktigt att upplysa om att Bibliotekshögskolan i Borås utbildar till fler yrken än bibliotekarieyrket och att Borås är störst i landet inom såväl utbildning och forskning. En fördel är att det i utbildningarna sker koppling till aktuell forskningen inom fältet, säger Margareta Lundberg Rodin avslutningsvis.

Text: Therese Rosenblad och Jennifer Tydén
Foto: Jerker Andersson och Anna Sigge. Foto på Anna Nyströmer: Privat