Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Med anledning av rekommendationerna från regeringen har Högskolan i Borås ställt om till undervisning på distans, så långt det är möjligt. Detta gäller till terminsslut den 7 juni. Håll dig uppdaterad.

2009-03-23 09:40

Klart för granskning av fördjupningsmiljöer


Sjuksköterskeutbildningen och Institutionen Textilhögskolan blir de fördjupningsmiljöer som kvalitetsgranskas av Högskoleverket under våren. <br />Högskolans kvalitetssamordnare Iréne Arvidsson är nöjd med valet.

– Sjuksköterskeutbildningen är en mycket bra representant för högskolans professionsprofil, säger Iréne Arvidsson, som inte är överraskad över Högskoleverkets val av fördjupningsmiljöer när de ska granska högskolans kvalitetsarbete.

– Textilhögskolan var Studentkårens val och är en välkänd institution, därför känns den också självklar, fast jag hade gärna sett att man även tittat på Institutionen för biblioteks- och informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan. Fast nu tittar man bara på två nivåer och det blir två mycket bra representanter för Högskolan i Borås, tillägger Iréne Arvidsson.

Rapport klar

Högskolan i Borås ingår i den tredje gruppen av högskolor som granskas med start från och med i år. Under en sexårsperiod med start från 2008 ska samtliga lärosäten i landet inspekteras. Den 18 mars presenterade Högskoleverket sin rapport över de nio universitet och högskolor som ingick i den första gruppen. Här fick Mälardalens högskola högsta betyg. Flera av de granskade lärosätena som når mellannivån har ett kvalitetsarbete som delvis fungerar väl men där vissa områden behöver förbättras. Tre lärosäten, Karlstads universitet, Malmö högskola och Örebro universitet, får den lägsta nivån, vilket gör att de nu måste åtgärda sitt kvalitetsarbete.

– Vi kommer givetvis att lusläsa rapporten och lära oss av framför allt det som tas upp som positivt i kvalitetsarbetet, säger Iréne Arvidsson som inte är orolig inför kvalitetsgranskningen av högskolan.

– Vi är väl förberedda.

Fakta: 2009 ingår Högskolan i Borås med Högskolan i Dalarna, Gotland, Gävle, Halmstad, Kristianstad, Skövde och Högskolan Väst i den tredje gruppen lärosäten utan vetenskapsområde som granskas av Högskoleverket.

Mer information

Läs mer om kvalitetsarbetet i förra Veckobladets temanummer.

Pressmeddelande från Högskoleverket, finns här.

Högskolans egen webbplats för kvalitetsarbetet, hittar du här.

Text och foto: Annie Andréasson