Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Med anledning av rekommendationerna från regeringen har Högskolan i Borås ställt om till undervisning på distans, så långt det är möjligt. Detta gäller till terminsslut den 7 juni. Håll dig uppdaterad.

2009-11-30 15:17

Mekanik bättre än människa


Vid ett forskningsseminarium arrangerat av Institutionen för vårdvetenskap på Högskolan i Borås presenterade doktoranden Christer Axelsson en studie som tyder på att mekanisk Hjärt- och lungräddning är bättre än manuell vid plötsligt hjärtstopp.

Christer Axelsson är doktorand vid Västra Götalandsregionen Prehospitala Utvecklingscentrum i Borås och arbetar som narkossjuksköterska på Olycksfallsambulansen i Göteborg. Han har genomfört en studie på totalt 126 patienter som drabbats av hjärtstopp utanför sjukhus och tagits omhand av Olycksfallambulansen. Drygt hälften av patienterna (64 st) fick hjärt- och lungräddning med hjälp av hjärtkompressionssystemet LUCAS, och övriga 62 patienter fick manuell hjärt- och lungräddning.
– Mätningarna genomfördes under hjärt- och lungräddning med kontrollerad andning och visar att patienterna som fick hjärtkompression med hjälp av det mekaniska systemet producerade mer koldioxid i utandningsluften än patienterna som behandlades manuellt, konstaterar Christer Axelsson.
– Det tyder sannolikt på att volymen cirkulerande blod var större och därmed deras möjlighet att återhämta sig.

Nu återstår att se om denna nya behandlingsstrategi även kan öka överlevnaden vid hjärtstopp.

Text: Kristoffer Lidén
Foto: Andres Almqvist