Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Med anledning av rekommendationerna från regeringen har Högskolan i Borås ställt om till undervisning på distans, så långt det är möjligt. Detta gäller till terminsslut den 7 juni. Håll dig uppdaterad.

2009-11-05 13:00

Miljonregn över utbildningsvetenskaplig forskning


6,3 miljoner kronor under tre år har Vetenskapsrådet beviljat professor Lisbeth Åberg-Bengtsson vid Institutionen för pedagogik. – Det känns fantastiskt, säger hon om bedriften att i hård konkurrens ha tilldelats anslag för utbildningsvetenskaplig forskning och dessutom vara en av de få som fått en så stor summa.

Forskningsprojektet handlar om yngre barns möten med förklarande bilder och modeller inom NO- och matematikundervisning.  
– Under min tid som forskare har elevers förståelse av främst diagram men också av vissa former av kartor varit ett återkommande tema, berättar Lisbeth Åberg-Bengtsson. 

Hon har också länge funderat på hur yngre elever egentligen tolkar andra typer av illustrationer, som de möter i undervisningssammanhang.

Outforskat område

Området är hittills till stor del outforskat. Få studier är gjorda om hur elever, speciellt elever i yngre åldrar, förstår förklarande bilder och modeller i olika slag av läromedel.
– Ändå är det ofta just i grundskolans lägre årskurser och i förskoleklass som illustrationer intar en särskilt framträdande roll som redskap för lärandet, säger Lisbeth Åberg-Bengtsson.

Även om hon länge har funderat på att forska om förståelse av illustrationer har hon också insett att en grupp av forskare med något olika kompetenser skulle kunna nå mycket längre.
– Jag fick fem andra forskare, med erfarenheter från olika områden att bli intresserade, vilket inte var särskilt svårt, och sökte därefter anslag genom Vetenskapsrådet.

Pengarna kommer att finansiera arbetet inom forskargruppen, som förutom projektledaren Lisbeth Åberg-Bengtsson och de fem andra forskarna även kommer att innehålla en doktorand.

Text: Therese Rosenblad
Foto: Ulf Nilsson, Mimbild