Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Med anledning av rekommendationerna från regeringen har Högskolan i Borås ställt om till undervisning på distans, så långt det är möjligt. Detta gäller till terminsslut den 7 juni. Håll dig uppdaterad.

2009-11-02 14:00

Nya studierektorer på Ingenjörshögskolan


Områdena Industriell ekonomi/maskinteknik och byggteknik på Ingenjörshögskolan har från den 1 november nya studierektorer.

Roy Andersson.Roy Andersson tillträdde den 1 november tjänsten som studierektor för området industriell ekonomi/maskinteknik. Han efterträder Tomas Wahnström som under en tid varit ställföreträdande studierektor.

 

 

Kimmo Kurkinen.Kimmo Kurkinen efterträdde den 1 november Jan Isberg som studierektor för området byggteknik. Kimmo Kurkinen är tjänstledig till och med den 14 april 2010 och under denna period vikarierar Jan Isberg som studierektor.

Text: Solveig Klug