Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

2009-11-24 07:45

SwePub - ingången till svensk vetenskaplig publicering


Torsdagen den 26 november lanseras SwePub.


Under torsdagen den 26 november lanseras SwePub - den samlade ingången till svensk vetenskaplig publicering. Lanseringen sker i samband med konferensen Mötesplats Open Access i Uppsala.

Tanken är att SwePub ska öka tillgängligheten till det material som svenska forskare publicerar och samtidigt ge bättre underlag för redovisning av forskning. SwePub är ett samarbetsprojekt mellan universitetsbiblioteken i Uppsala, Lund, Göteborg och Linköping och Enheten för Libris vid KB. Projektet är finansierat av Kungl. biblioteket.

SwePub-projektets webbplats kan följande läsas om projektet:

Projektet ska utveckla en tjänst som:

  • hämtar samtliga poster för vetenskapliga publikationer från lärosätenas publiceringsdatabaser
  • gör dessa poster tillgängliga för sökning från slutanvändare och för hämtning till andra tjänster
  • ger möjlighet och verktyg för att utnyttja metadata som underlag för redovisning och analys av den svenska vetenskapliga publiceringen
  • fungerar som en publikt tillgänglig söktjänst inom ramen för Libris nationella system

Projektet ska särskilt:

  • Se över kraven på metadata och utforma en kravspecifikation för tjänsten
  • Kommunicera med alla högskolor angående utformning och deltagande i tjänsten
  • Utforma informationsmaterial och marknadsföring av tjänsten
  • Utveckla verktyg för att utnyttja metadata från tjänsten som underlag för redovisning och analys av den svenska vetenskapliga publiceringen

Text: Klaz Arvidson