Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Med anledning av rekommendationerna från regeringen har Högskolan i Borås ställt om till undervisning på distans, så långt det är möjligt. Detta gäller till terminsslut den 7 juni. Håll dig uppdaterad.

2009-11-19 07:34

Träffsäkert om biblioteksbyggnaden


Biblioteksbyggnader spelar en stor roll för universitet och högskolor. Hur de utformas arkitektoniskt är särskilt angeläget för bibliotekarierna eftersom det bland annat påverkar deras möten med besökarna. Det visar Krister Johannesson i sin avhandling som fredagen den 13 november offentliggjordes för allmänheten när han spikade upp den i högskolans bibliotek.

Krister JohannessonKrister Johannessons avhandling var årets fjärde i ordningen från Institutionen för biblioteks- och informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan som spikades fast på björkarna i högskolans bibliotek. Disputationen kommer också att ske i Borås den 4 december. Bibliotekschefen Catta Torhell var särskilt glad över innehållet som den här gången fokuserade helt på just högskolebibliotekens arkitektur. Krister Johannesson har nämligen följt visionens väg genom hela processen bakom tillkomsten av ett nytt högskolebibliotek i Kalmar.
– Jag har studerat visioner bakom byggnaden, processens förlopp och det färdiga bibliotekets arkitektur, säger Krister Johannesson.

I främsta rummet

Biblioteken som en mötesplats har blivit allt viktigare de senaste åren. Att bygga nya fina högskolebibliotek har också blivit allt vanligare samtidigt som det blivit mer komplext under sent 1990-tal. Krister Johannesson, som själv arbetar som bibliotekarie på högskolebiblioteket i Skövde, blev nyfiken och valde att disputera i ämnet. I sin avhandling ”I främsta rummet: Planerandet av en högskolebiblioteksbyggnad med studenters arbete i fokus” får vi följa hur bibliotekschefen i Kalmar tidigt i processen formulerade en vision för biblioteket.

– Den tidigt formulerade visionen underlättade valet av arkitekter, förklarar Krister Johannesson.

Avhandlingen visar bland annat hur olika intressenter och företrädare för olika professioner, inte minst bibliotekarier och arkitekter, interagerar i processen.

Avhandlingens titel: I främsta rummet: Planerandet av en högskolebiblioteksbyggnad med studenters arbete i fokus 

Fakultetsopponent: Dr Nan Dahlkild, Danmarks biblioteksskole
Tid och plats för disputation: Fredagen den 4 december 2009, kl. 13.15, sal D207, Allégatan 1, Borås Avhandlingen kan beställas hos Boel Bissmarck på Institutionen för biblioteks- och informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan.
Avhandlingen finns digitalt här i BADA.

Text och foto: Annie Andréasson