Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Med anledning av rekommendationerna från regeringen har Högskolan i Borås ställt om till undervisning på distans, så långt det är möjligt. Detta gäller till terminsslut den 7 juni. Håll dig uppdaterad.

2009-11-12 07:57

WHO får hjälp av Boråslektor


Eva Robertson, lektor vid Institutionen för vårdvetenskap, ska under nästa år vara delaktig i ett utbildningsprogram inom Världshälsoorganisationen, WHO. - Vi ska arbeta med att försöka få ner mödradödligheten i världen, säger Eva Robertson.

Förenta Nationerna (FN) vill, via Millenniemål 5*, minska mödradödligheten i världen med 70 % fram till år 2015. Men faktum är att mödradödligheten just nu ökar och därför sökte Världshälsoorganisationen, WHO, barnmorskor och sjuksköterskor med filosofidoktorskompetens till en första möte i Genève. Eva Robertson anmälde sig och under fyra dagar i början på augusti befann hon sig i schweiziska Genève.
- Mötet i Geneve var det första mötet med en grupp inom avdelningen Human Resources for Health som ska arbeta inriktat mot att utveckla strategier m.m. för att kunna minska mödradödligheten. Det första vi gjorde var att skapa en lägesbeskrivning över hur situationen ser ut just nu. Sedan skapade vi ett flödesschema och en strategi för hur situationen kan förbättras under de kommande åren, beroende på var i världen man är.

Mötet var en positiv erfarenhet för Eva Robertson.
- Det var verkligen roligt att se folk inom WHO vända på slantarna och att de ska utnyttja varenda öre och se till att pengarna kommer ut i de regioner där de behövs.

Om de fyra dagarna i Genève i augusti var en start är det under nästa år tänkt att bland andra Eva Robertson ska sätta planerna i verket. Under totalt tre månader, uppdelat på två perioder för Eva Robertsons del, ska hon arbeta i Genève.
- Det jag ska göra är att lära mig WHO:s arbete och fortsätta strategin för att kunna hitta svar till Millenniemål 5. Sedan ska jag vara med i gruppen som ska arbeta för att utveckla normer, standarder och instrument för att stödja den här strategin, göra utvärderingar samt ta reda på vilka kompetenspaket som behövs i de olika länderna för att få ner dödligheten. Eftersom jag dessutom talar spanska ska jag stötta länderna i Latinamerika i deras arbete.

WHO arbetar mot regering och beslutsfattare, medan gruppen som Eva Robertson är med i gör förarbetet. 
- Det finns många orsaker till den höga mödradödligheten, bland annat hiv och krigstillstånden runt om i världen, där både mammor och barn dör dagligen. Om mammorna överlever är det också lättare för barnen att överleva. Ett annat problem är att västvärlden dränerar u-länderna på bra arbetskraft. En kollega jag hade från Tanzania var under en period ensam gynekolog på 500 000 människor.
- Regeringarna behöver hjälp med hur de ska komma åt det här problemet och det är där min grupp kommer in i bilden. Vi ska komma med idéer och hjälpa dem med hur de ska tänka för att det ska bli något gjort. För att kunna vända trenden måste vi ha med oss regeringarna, att de förstår vidden av det här.

För Eva Robertsons del är arbetet för WHO en ekonomiskt dålig affär. Det enda hon får för sitt arbete är en personlig hälsoförsäkring, men hon får viss uppbackning från Högskolan i Borås.
- Jag har fått lov av vår prefekt på institutionen att få viss ersättning. Jag har också sökt medel men det här projektet ligger mellan olika stipendier och forskningsmedel man kan söka, så jag tror att jag kommer få stå för en del själv, bland annat boendekostnader.
- Jag är jättetacksam att högskolan stödjer mig i det här och att de får ut något av det också. Högskoleverket trycker nämligen på att högskolorna bland annat ska bli bättre på internationalisering och därmed också migrationsfaktorers påverkan, och där kan jag vara en resurs.

Finns det någon realistisk möjlighet att faktiskt nå Millenniemål 5?

- Det beror helt på regeringarna men som det ser ut med klimatfrågan kan man inte annat än vara pessimistisk. Alla skyller på alla och beter sig som barn i sandlådan. Det är lite likadant på hälsosidan men det kan hända saker, för det kostar för mycket att så många kvinnor dör. Det dör en jumbojet fylld med kvinnor om dagen, och ingen reagerar, suckar Eva Robertson.

*Millenniemålen är åtta mål som kan förändra världen. År 2000 enades världens länder, genom FN, att målen ska nås senast 2015. De handlar helt kort om att halvera världens fattigdom och hunger, att alla ska få gå i grundskola, öka jämställdhet och kvinnors ställning, minska barn och mödradödligheten, stoppa spridningen av HIV/AIDS och andra sjukdomar, säkerställa en miljömässig hållbar utveckling och öka samarbetet kring bistånd, handel och skuldavskrivningar.

Text: Kristoffer Lidén
Foto: Eva Robertson