Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Med anledning av rekommendationerna från regeringen har Högskolan i Borås ställt om till undervisning på distans, så långt det är möjligt. Detta gäller till terminsslut den 7 juni. Håll dig uppdaterad.

2009-10-02 12:10

Givande platsbesök


Högskolans kvalité har noggrant inventerats i veckan som gått. En bedömargrupp från Högskoleverket har på plats gjort intervjuer med ledning och andra centrala funktioner samt tvåfördjupningsmiljöer. Sjuksköterskeprogrammet har stått under luppen liksom Institutionen Textilhögskolan. Besöket har varit klargörande säger Tomas Blom ordförande för bedömargruppen.

Bedömargrupp

– Vi har fått svar på de frågor som väcktes när vi läste igenom högskolans självvärdering. Dialogen har varit bra, fortsätter Tomas Blom som i vanliga fall är prorektor på Universitetet i Karlstad.

Han är ordförande i den bedömargrupp som från tisdagen den 29 september till och med fredagen den 2 oktober besökt högskolan. Övriga i gruppen är Högskoleverkets handläggare Per Rosenblad, studentrepresentanten Hanna Mörck, doktorand från Uppsala universitet, Jonny Lindström, professor i ekonomi och Annette Dörge Jessen, bedömargruppens internationelle representant som är verksam inom Danmarks utbildningsdepartement samt Anna-Karin Magnusson (ej närvarande på bilden).

Högskolans kvalitetsansvarige Iréne Arvidsson tog hand om gruppen och såg till att programmet hölls.

Fakta:

Syftet med platsbesöket är att genom intervjuer och möten fördjupa den bild som självvärderingarna ger. Vid platsbesöken träffar bedömargruppen

  • företrädare för utbildningen, det vill säga institutionsledning eller motsvarande
  • företrädare för nämnderna
  • företrädare för ledningen i vårt fall rektor, prorektor och högskolestyrelsens ordförande
  • studenter eller doktorander beroende på utbildningsnivå
  • lärare
  • externa representanter
  • företrädare för stödverksamheten

Efter platsbesöken skriver bedömarna en rapport. I den ingår rekommendationer till förbättringar.

Text och foto: Annie Andréasson