Högtidligt firande av nyutexaminerade

Lena Nordholm fortsatte i sitt tal till de nyutexaminerade att poängtera högskolans fokus på kunskaper.
- Jag brukar säga att ”går du på Högskolan i Borås så blir du något!”. Här sätter vi jobben i fokus.

- Det är alltid lite speciellt att ta examen – det är en brytpunkt. På ett sätt känner man en oerhörd glädje över att man är klar, samtidigt känner ni kanske både saknad, lättnad och spänning. Jag hoppas att ni kommer att minnas er tid här med glädje, och jag är övertygad om att ni kommer att vara goda ambassadörer för högskolan.

De diplomerade studenterna samlas på scenen efter att ha tagit emot diplom ur rektors hand.

Sökt ny kunskap

För årets högtidstal stod professor Maria Nyström, Institutionen för vårdvetenskap, som bland annat poängterade hur mycket det händer på insidan av en person under studietiden.
- Under er tid här har ni lärt er att söka ny kunskap och när man vet något om något blir det ännu intressantare. Jag hoppas att ni under dessa år har fått en insikt om att kunskap lockar till mer kunskap, fortsatte hon därefter.

Under högtiden delades även högskolans pedagogiska pris ut. Årets pristagare var Textilhögskolans Clemens Thornquist.
- Clemens Thornquist har som utbildningsledare för modedesignutbildningen bedrivit ett förändringsarbete som resulterat i en kreativ och dynamisk studie- och lärandemiljö för ökad konstnärlig kvalitet, läste Lena Nordholm ur motiveringen.  

Sex av högskolans lärare som disputerat under året hedrades också under högtiden.
Övre raden från vänster: Anders Hjalmarsson, Institutionen för data- och affärsvetenskap - Anita Nordlund, Institutionen för pedagogik - Anita Eriksson, Institutionen för pedagogik
Nedre raden från vänster: Anita Pettersson, Institutionen Ingenjörshögskolan - Anna-Lena Elled, Institutionen Ingenjörshögskolan - Catharina Wallengren, Institutionen för vårdvetenskap