Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

2009-10-07 06:30

Samarbete som förstärker kvaliteten på lärarutbildningen i Borås


För att utveckla samarbetet inom lärarutbildningsområdet åker prefekt Anneli Schwartz, professorerna Dennis Beach och Bengt Persson samt Agneta Welin Mod, till det norska Universitetet i Agder i Kristiansand idag, onsdag den 7 oktober. Samverkan kommer att ske på samtliga nivåer allt från student och lärarutbyte till forskarutbildningskurser .

Förutom att Universitetet i Agder har en aktiv specialpedagogisk miljö är universitetet också välkänt för sin matematikdidaktiska forskning.
– Samverkan syftar vidare till att förutom erfarenhetsutbyte, vidgas till att omfatta lärar- och studentutbyte längre fram, säger Bengt Persson och fortsätter:

– Dessutom befinner sig Universitetet i Agder i samma skede som Institutionen för pedagogik när det gäller att utveckla en lärarutbildningsanknuten forskarutbildning. Båda parter kan dra nytta av ett samarbete. 

Text: Therese Rosenblad