Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Med anledning av rekommendationerna från regeringen har Högskolan i Borås ställt om till undervisning på distans, så långt det är möjligt. Detta gäller till terminsslut den 7 juni. Håll dig uppdaterad.

2009-10-07 08:24

Temadag om demens


I maj, 2009 arrangerade FoUS en temadag inom området demens och rubriken ”Vad är normalt åldrande och vad är tecken på demenssjukdom”? Den 8 oktober är det dags för uppföljaren - på temat bemötande av demenssjuka personer.

Det är FoU Sjuhärad Välfärd i samverkan med pensionärorganisationer i Sjuhärad samt studieförbunden ABF, Folkuniversitetet och Studieförbundet Vuxenskolan som arrangerar dagen. Målgrupp är äldre, närstående och andra intresserade. Vid temadagen föreläser Svenskt Demenscentrum, Demensteamet i Borås och Dagny Wikström, legitimerad arbetsterapeut/ demensvårdutvecklare vid Luleå kommun.

Tid och plats: Kl. 13.00-17.00, Högskolan i Borås, sal M 204

En miniutställning kommer även att finnas i anslutning till föreläsningssalen.

Pressmeddelande 

 

 

Text: Marie Wikström