Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

2009-09-09 07:26

Avhandling som underlättar och möjliggör


Verksamhetsinriktad systemutveckling har präglat ämnet informatik i Borås och Institutionen för data- och affärsvetenskap under 30 år. Nu utvecklar Anders Hjalmarsson kunskap om detta område ytterligare i sin kommande avhandling som handlar om hur krav på informationssystem växer fram genom facilitering av samarbete människor emellan. Måndagen den 7 september offentliggjordes hans resultat när han satte spiken i den 499 sidor tjocka avhandlingen.

Detaljerat har Anders Hjalmarsson studerat vad som sker under samarbetsinriktad modellering med fokus på facilitering.

– Precis på samma sätt som man kan vrida en kub i rätt position, kan sättet på hur människor faciliteras, anpassas så att de effektivt och med kvalitet utformar krav på informationssystem under en workshop. Det man behöver är å ena sidan åtgärder, å andra sidan insikter om hur åtgärderna situationsanpassas. Åtgärderna utgör kuben och sättet på hur situationsanpassning utförs blir hur kuben vrids. Så sammanfattar han själv bidraget i avhandlingen och därmed resultatet av sin sex år långa studie.

– System designas, realiseras, testas och implementeras i de verksamheter som de ska stödja och samarbete krävs i alla steg. Inför utvecklingsfasen brukar man formulera krav på systemen, och under studien har jag följt detta arbete med fokus på hur modellerarna underlättar och möjliggör samarbetet genom att tillämpa åtgärder, förklarar han.

I avhandlingen begreppsgörs åtgärderna genom definitioner, modeller och typexempel från projekten.

– Förutom detta visar avhandlingen hur åtgärderna anpassas, och därmed hur ”kuben” vrids i rätt position för att möta det som inträffar vid olika situationer under workshopen.

Forskningsansats

Under genomförandet har han tillämpat en gedigen kvalitativ forskningsansats. Tre projekt har videofilmats med fokus på vad sker under projektens workshops. Transkribering, analys och teoriutveckling har därefter lett fram till åtgärder som modellerare tillämpar för att facilitera samarbete av detta slag. För att validera åtgärderna har han bland annat med modellerarna återbesökt projekten genom videoinspelningarna, och med dem diskuterat hans tolkningar av deras agerande.

En del i forskningen om co-design

Sammantaget beskrivs bidraget som en teoretisk grundplatta som genom fortsatt forskning kan utvecklas till en komplett designteori om facilitering av samarbetsinriktad modellering. Detta gör bidraget till en viktig del i den forskning och konkretisering av co-design som ämnet informatik bedriver vid Högskolan i Borås.

Disputation i Linköping

Ett 40-tal personer fanns på plats när Anders Hjalmarsson satte spiken i sin avhandling. Disputationen äger rum på Linköpings universitet torsdagen den 24 september kl.13:15 i sal C3, Hus C, Campus Valla.

Titeln på avhandlingen är: Behovet av struktur och frihet – en avhandling om situationsanpassad facilitering vid samarbetsinriktad modellering. Avhandlingen finns här i BADA.

Anders Hjalmarsson i LinköpingI förra veckan spikades avhandlingen på Linköpings universitet

Text och foto: Annie Andréasson