Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Med anledning av rekommendationerna från regeringen har Högskolan i Borås ställt om till undervisning på distans, så långt det är möjligt. Detta gäller till terminsslut den 7 juni. Håll dig uppdaterad.

2009-09-02 08:00

Hallå där…


Under några år har man på många av landets högskolor haft svårt att fylla utbildningsplatserna inom teknikområdet. Hans Björk, prefekt på Institutionen Ingenjörshögskolan, är mycket nöjd med årets terminsstart.

Introduktionsdagen 24 augusti. Foto: Belma KratovicHur ser det ut på Institutionen Ingenjörshögskolan vad gäller antalet studenter som startat i höst?

- Institutionen är bräddfylld, alla program är helt fulla och inom vissa programområden är konkurrensen hård.

Hur stor är ökningen jämfört med förra året?

- Den nationella ökningen på teknikprogrammen är omkring 30 procent. När det gäller antalet förstahandssökande för vår del är den ännu större. Vi ökar från 216 till 593 förstahandssökande.

Var det väntat?

- Vi hade väntat oss en ökning med hänsyn till konjunkturläget och de goda framtidsutsikterna för ingenjörer. Vi har också i flera år arbetat med modernisering och förnyelse av våra program, men höstens antagning överträffar våra förväntningar.

Text: Solveig Klug