Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

2009-09-08 08:00

Internationella studenter med stort intresse för svenskkurser


I samband med att antalet internationella utbytes- och mastersstudenter under senare år har ökat vid Högskolan i Borås, har även efterfrågan på svenskkurser växt. Därför erbjuder högskolan fr.o.m. i höst nya intensivkurser för Erasmusstudenter samt master- och bachelorstudenter.

Högskolan i Borås har i år sammanlagt 149 utbytesstudenter och ca 250 freemover/mastersstudenter. Då det i utbytesstudenternas avtal med högskolan står att de även ska få lära sig svenska, har dessa i första hand garanterats platser på svenskkurserna. Resten har fått gå i mån av plats. Nytt för i år är att högskolan anordnar tre intensivkurser för Erasmusstudenter före terminsstart höst och vår. Dessutom kommer högskolan att ge speciellt riktade svenskkurser för freemovers/masterstudenter och en svenskkurs för bachelorstudenterna på Ingenjörshögskolans nya internationella program.
– Vi har senaste åren haft långa köer så fort de internationella studenterna kommer hit och vi släpper ut information. Jag har fått ansöka hos rektor om att ge extrakurser men det har ändå inte räckt.

Därför är det extra roligt nu när vi kan gå ut med att vi kan erbjuda särskilda kurser även för freemovers/masters, säger Annika Malm ansvarig för EILC-programmet (Erasmus Intensive Language Courses) gentemot Internationella programkontoret samt övriga svenskkurser på högskolan.

Enligt henne har trycket på svenskkurserna vid högskolan varit större i jämförelse med andra lärosäten.
– Det verkar som om det är ganska ovanligt på andra lärosäten att svenskkurser är så populära bland internationella studenter. En av Erasmusstudenterna uttryckte sin förvåning och uppskattning av kursen så här: "Tänk att Högskolan i Borås antog 45 studenter till sina kurser och Göteborgs universitet, som ju är ett stort universitet, bara 15."

Mer information 

Den 7 september startade 84 studenter på de tre ordinarie nybörjarkurserna och den 8 september påbörjar två grupper som omfattar runt 50 personer kursen för masterstudenter.

Text och foto: Belma Kratovic