Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Med anledning av rekommendationerna från regeringen har Högskolan i Borås ställt om till undervisning på distans, så långt det är möjligt. Detta gäller till terminsslut den 7 juni. Håll dig uppdaterad.

2009-09-25 08:00

Många forskare till viktig konferens i Wien


Ett tiotal forskare och doktorander vid Institutionen för pedagogik (PED) åker under helgen till Wien för att delta i den årliga konferensen ECER – The European Conference on Educational Research – som hålls mellan den 28-30 september. – Det är viktigt att få internationell respons på det man har skrivit, menar Per-Åke Rosvall, doktorand på PED.

Lisbeth Åberg-BengtssonSå många som 12 seniora och juniora forskare ska delta i den årliga konferensen. De flesta ska presentera sina papers men framförallt deltar de för att träffa forskarkollegor och knyta nya kontakter.
– Konferenser av det här slaget är viktiga, dels för att träffa andra forskare som håller på med liknande saker som en själv, dels för att hålla sig à jour med vad som händer inom utbildningsvetenskaplig forskning rent allmänt, säger nyinstallerade professorn Lisbeth Åberg-Bengtsson (bilden till höger).

Linda LovecraftPEDs forskningsadministratör, Linda Lovecraft (på bilden till vänster) håller med och tillägger:
- Att sprida forskningsresultat är oerhört viktigt eftersom poängen med forskning är att få nya kunskaper inom ett visst område. Om inte resultaten sprids kan det inte heller komma samhället till gagn. Forskningskonferenser är ett bra sätt för ändamålet eftersom det uppstår en tvåvägskontakt mellan forskare vilket det inte gör vid en vetenskaplig publicering.

Viktigt att synas i internationella sammanhang

ECER-konferensen anordnas av Educational Research Association i Europa, vilket grundades för att uppmuntra samarbetet bland forskare inom utbildningsområdet samt sprida och belysa forskningsresultat.
– Den här konferensen är den största att åka på och det mesta finns representerat, säger Per-Åke Rosvall och tillägger:

– Det är nog därför som så många forskare från PED åker dit.

Per-Åke RosvallFörutom att knyta nya kontakter och hålla sig uppdaterad ska Per-Åke Rosvall tillsammans med en doktorand från Umeå universitet och en post doc från Helsingfors universitet, presentera ett paper om elevers inflytande i gymnasieskolan, som de har samarbetat med.  Detta är något som Lisbeth Åberg-Bengtsson tycker är väldigt viktigt.
– Det är bra att våra juniora och mindre seniora forskare kommer ut i miljöer som denna. Dels som ett led i deras personliga utveckling till mer etablerade forskare, dels för att för egen och institutionens del höras och synas i internationella sammanhang. I en tid där internationalisering och t.ex. internationella publiceringar och citeringar skattas allt högre, krävs detta.

Text och foto: Therese Rosenblad
Foto på Lisbeth Åberg-Bengtsson: Ulf Nilsson, Mimbild