Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Med anledning av rekommendationerna från regeringen har Högskolan i Borås ställt om till undervisning på distans, så långt det är möjligt. Detta gäller till terminsslut den 7 juni. Håll dig uppdaterad.

2009-09-08 15:39

Nordiskt nätverksmöte


Under tre dagar var Institutionen för vårdvetenskap värd för ett Nordplusmöte där deltagare från de olika nordiska länderna samlades för att diskutera nya möjligheter med nationsöverskridande utbildning inom vårdvetenskapen.


NordplusLärare och företrädare för vårdverksamheten från Finland, Norge, Danmark och Sverige arbetade under det tre dagar långa mötet med att ta fram en gemensam nordisk kursplan för implementering av forskningsbaserad kunskap i praxis. Det är ett gemensamt nordiskt problem att den vårdvetenskapliga kunskap som finns inte alltid kommer den enskilde patienten till del på grund av svårigheter med implementering i vårdverksamheten.

Kursplanen är tänkt att ligga till grund för en nätbaserad kurs i ämnet som skall vända sig till nordiska sjuksköterskesudenter. Värdar för mötet var lärare på Institutionen för Vårdvetenskap.

Text och foto: Britt-Marie Lindblad