Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Med anledning av rekommendationerna från regeringen har Högskolan i Borås ställt om till undervisning på distans, så långt det är möjligt. Detta gäller till terminsslut den 7 juni. Håll dig uppdaterad.

2009-09-29 14:35

Strid ström av spikningar


Det har varit tätt mellan spikningarna på Högskolan i Borås under hösten. Måndagen den 28 september var det dags för Elisabeth Persson från Institutionen för pedagogik. Hennes avhandling heter "Det kommer med tiden. Från lärarstudent till matematiklärare". – Matematik är ett angeläget ämne på många sätt, konstaterade Catta Torhell, chef för Bibliotek & läranderesurser och överlämnade hammare och spik till Elisabeth Persson.

2009-09-29_spikElisabeth Persson utbildar studenter som ska bli lärare, främst inom matematik och  naturvetenskap vid Högskolan i Borås. Hennes avhandling berör tankestilar och traditioner inom matematikutbildning. Avhandlingsarbetet följer 16 blivande lärare som valt att inrikta sin lärarutbildning mot matematikundervisning i förskoleklassen samt grundskolans tidiga år.

– Jag har följt en grupp blivande lärare under hela deras utbildning, dessutom har jag följt upp dem ett år senare. I min avhandling har jag fokuserat på vad de tycker om matematik och om matematikundervisningen under sin utbildning, förklarar hon.

– Det är en hel del spännande resultat som jag har fått fram. Bl.a. har det visat sig att studenterna är mycket nöjda med sin utbildning efter ett års yrkeslivserfarenhet, när de fått använda det de lärt sig under utbildningen. Däremot är de inte alls lika nöjda med sin utbildning under studietiden.

En del av titeln på avhandlingen avslöjar en del av hennes slutsatser.

– Förståelsen för lärarutbildningen kommer helt enkelt med tiden.

Disputationen sker den 16 oktober 2009. Huvudhandledare är professor Staffan Selander, Stockholms universitet och handledare är docent Torbjörn Tambour, Stockholms universitet.

Text och foto: Jennifer Liljenvald Tydén