Huvudmeny

2010-01-21 08:00

Sök i databaser från EBSCOhost via din mobil


Nu erbjuder EBSCOhost ett webbgränssnitt särskilt anpassat för mobiltelefoner. I många fall finns artiklar i fulltext tillgängliga direkt till din mobil.

Skärmklipp från EBSOhost mobila gränssnittEBSCOhost har gjort ett gränssnitt anpassat särskilt för mobila enheter, däribland mobiltelefoner. Gränssnittet är en bantad version av standardgränssnittet för datorer. Men mycket av funktionaliteten finns kvar, bl.a. möjligheten att avgränsa sökningar till enbart fulltext, vetenskapliga tidskrifter, publikationstyper m.m.
Bland databaserna som är sökbara märks Academic Search Premier, Cinahl, Inspec, Business Source Premier m.fl.

Enligt EBSCO fungerar gränssnittet för ett flertal mobiltelefoner och mobila enheter.
Det har testats mot t ex iPhone, iPod Touch, BlackBerry, Dell Axim och Palm 750.
Varför inte prova om det fungerar med din enhet?

För att komma åt tjänsten när du befinner dig utanför högskolans nätverk surfar du till följande url:
http://costello.pub.hb.se/login?url=http://search.ebscohost.mobi 
(spara gärna url:en som ett bokmärke) 
Du loggar in med din vanliga användaridentitet.

Är du här på högskolan och inloggad i det trådlösa nätverket räcker det att ange följande url: http://search.ebscohost.mobi.

Klicka på EBSCOhost Mobile och välj databas för dina sökningar. Det går att välja alla databaser men tänk på att svarstiderna kan bli långa.

Vill du prova gränssnittet från din dator? Till EBSCOhost Mobile.

Text och bild: Klaz Arvidson