Huvudmeny

2010-11-04 09:15

Modedesignprofessorn söker ständigt nya utmaningar


I slutet av september 2010 utnämndes han till professor - bara fem år efter disputationen. Forskarkarriären har gått snabbt. Särskilt med tanke på att han parallellt har utvecklat Textilhögskolans modedesignutbildning till helt nya höjder. Drivet och viljan att hela tiden gå lite längre genomsyrar Clemens Thornquist syn på sin egen forskning och modedesignutbildningen. Men han har också fått jobba hårt och mycket. – Jag kan aldrig luta mig tillbaka och tro att jag kan. Jag kan bara hoppas på att jag lär mig av själva lärandet.

Clemens Tornquist beskriver sig själv som självkritisk, med höga krav – både på sig själv och på sin omgivning.
– Att ställa krav är ett sätt att upprätthålla, utvecklas och gå vidare framåt. Det går aldrig att vara riktigt nöjd, vilket är tärande. Men det finns alltid saker som går att träna och utveckla.

”Studenterna driver Textilhögskolan framåt”

Intresset för kläder startade hemma i Malmö. Till slut sa föräldrarna att om han skulle hålla på ”med det där” kunde han lika gärna skaffa sig en examen. Så han startade på modedesignutbildningen i Borås 1996 med sikte på att arbeta internationellt. Utbildningen då, stod sig bra mot andra modedesignutbildningar, men var enligt Clemens Thornquist en förhållandevis oreflekterad utbildning och han saknade något.
– Jag har utvecklat den till en konstnärlig utbildning byggt på en teknisk skicklighet .Det går inte riktigt att jämföra med den utbildning som jag gick. Nu är det andra lärosäten som härmar oss, vilket är ett bra betyg. Utvecklingen har gått fort, vilket säkert har tärt på många, berättar han och poängterar att modedesignutbildningen inte kunnat bli så bra utan lärarna och studenternas vilja.

– Förutom standardiserade utvärderingar är studenterna alltid med i en pågående diskussion om utbildningen och de har hela tiden varit öppna för att prova nytt. Jag har en stor beundran för dem hur de alltid driver Textilhögskolan lite längre. Utan deras vilja och tolerans hade vi inte kommit så långt. Även förtroendet från Erik Bresky (Textilhögskolans prefekt) har betytt mycket.

Otraditionell forskning

Exempel på Integrity face dressEfter examen fick Clemens Thornquist praktik hos Vivianne Westwood i London som designer. Han blev erbjuden en tjänst, men valde att frilansa. Då arbetade han också som universitetsadjunkt på Textilhögskolan och fick ett förslag om att bli doktorand. Samtidigt började han arbeta som konstnärlig ledare hos avant-garde konstnären Robert Wilson i New York.
– Då drog jag ner på tiden hos Vivianne. Arbetet med Robert Wilson tog mycket av min tid.

Sedan dess har allt bara rullat på för Clemens Thornquist. Han disputerade 2005 inom art management. I avhandlingen undersökte han just hos Vivianne Westwood och Robert Wilson skapande utifrån både ett konstnärligt och organisatoriskt perspektiv.  

Under hela sin forskning har han prövat och använt ovanliga metoder och menar att det finns många förutfattade meningar om konstnärlig forskning.
– När forskningen inte sker enligt förborgade traditioner, så blir akademin lätt ängslig för nya sätt att arbeta på, säger Clemens Thornquist.

– Egentligen borde alla moderna böcker om vetenskapsteori och metod brännas och bytas ut mot historielektioner. Tittar vi tillbaka i tiden eller vidgar vyerna bara en aning, så kan vi se att forskning och utveckling är väldigt experimentell, och att konst och vetenskap inte alls skiljer sig speciellt mycket ur ett metodologiskt perspektiv, även om vi kan efterfråga olika kvalitéer i dess resultat.

Logica Contra och Collabortive Arts
Bild t v: Från "Logica Contra" i Fashion School - School Fashion, 2009, en undersökning av akademin sett utifrån modeprogrammet i gränslandet mellan universitets olika fakulteter. Bild t.h: "Collabortive Arts", Paris_2004_Robert Wilson_rehearsal, ur avhandlingsarbetet i art management om organiserade kollaborativa konstnärliga arbetsprocesser.

Tio år på resande fot

Efter disputationen fick Clemens Thornquist ett post-doc-stipendium och fortsatte att resa, samtidigt som han hade en fot kvar som utbildningsledare för modedesignutbildningen. Han gästforskade ibland annat i USA och Tokyo med 200 resdagar om året.
– I ett decennium har jag bott i en kappsäck. Mentalt var jag hela tiden i Borås, men för ett år sedan landade jag även kroppsligen. Det känns skönt.  Fast det innebär inte att jag kommer ta det lugnt, säger han med ett leende.

Som post-doc, och senare som docent rör sig hans forskning mellan konst och vetenskap. Och har hela tiden fortsatt att utmana akademin genom att experimentera med formerna.
– Jag har väl på något sätt hjälpt till att bana vägen för en alternativ syn på forskning. Men vad gäller det verkliga förändringsarbetet som varit och som lett till att Textilhögskolan precis tilldelades forskarrättigheter så är det Kenneth Tingsviks och Larsh Erikssons satsningar redan 1999/2000 som nu har tagit verklig form

Från Formal Transcendence
Från "Formal Transcendence", 2009 ett arbete om "voyeurism", "immanence" and "amneisa" i forsknings- och konstnärlig metodik.

Inspirerande möten

Genom åren har olika personer haft stor inverkan på hans forskning.  Clemens Thornquist menar att det har varit en del av lyckan att få träffa människor som är duktiga och vill tänja på gränserna. Förutom Vivienne Westwood och Robert Wilson är Lars Hallnäs, professor vid Textilhögskolan en särskilt betydelsefull person för honom.
– Han har hjälpt mig oerhört mycket i min utveckling. Lars Hallnäs har en fantastisk blick för form i allmänhet, förmåga till gestaltning och en enorm bredd. Även om vi arbetar radikalt annorlunda är det samtidigt lika.

Även Pierre Guillet de Monthoux, professor vid Stockholms Universitet, har varit en stor källa till inspiration.
– Han har varit med hela resan. Vi har alltid provocerat varandra – på ett subtilt sätt, säger Clemens Thornquist och skrattar.  

Som en avslutande undersökning om konst och vetenskap är han precis i färd med att skicka en bok till tryckeriet. Han har skrivit den som poesi – med så få ord som möjligt.  
– Det är så mycket snack om att det ska vara ex antal ord i avhandlingar och så vidare. Orden får inte så stor betydelse då. Nu blir varje ord som form i sig själv mycket viktigare istället.

– Jag kan bara inte låta bli att pröva gränserna, säger han med glimten i ögat. 

Syr egen frack

När det så småningom är dags för den traditionella professorsinstallationen kommer självklart frågan upp vad han som modedesignprofessor ska ha på sig. Han pekar på en hög med tyg på sitt kontor.
– Det går ju inte att komma med något jag inte har gjort själv, så Rickard Lindqvist (doktorand på Textilhögskolan) har tvingat mig att sy en frack. På studenten hade jag en egengjord frack i fyra färger. Men till installationen blir det svart - jag måste hålla på traditionen i alla fall.

Text: Therese Rosenblad 
Foto: Clemens Thornquist