Huvudmeny

2010-12-13 13:00

Klart med nygammal prefekt


Nu har Institutionen för vårdvetenskap fått sin nya prefekt, men helt ny i rollen är hon dock inte. Lotta Dalheim Englund, som tillträdde som prefekt den 15 november, har varit t.f. prefekt sedan i mars.

Gratulerar! Hur känns det att tillträda som prefekt för Institutionen för vårdvetenskap?

– Jag tycker det känns enormt roligt! Det är också utmanande och spännande, samtidigt som jag vet att det kommer att bli krävande.

Vad har du för bakgrund?

– Jag började arbeta på högskolan i början av 1990-talet. Innan dess har jag arbetat som sjuksköterska inom intensivvård och anestesivård. Jag har arbetat som assistentsjuksköterska, som avdelningschef och som biträdande sjukhemschef.

Hur ser du på Institutionen för vårdvetenskap som den är idag?

– Det är en ekonomiskt stabil institution, och vi har ansvarsfulla och kompetenta medarbetare. Vi står emellertid inför stora utmaningar. Samhället förändras ständigt och både forskning och utbildning måste förhålla sig till detta. Vi måste bevaka vår omvärld så att vi kan matcha det samhället behöver.

Vad har du för visioner för institutionen?

– Vår vision är att bli nordens bästa och det ska vi bli! Jag vill också att det ska vara en institution som medarbetare och studenter trivs på och känner delaktighet med.

Text: Johanna Avadahl
Foto: Ida Borenstein