Huvudmeny

2010-02-03 08:00

Samlade presentationer från Ingenjörshögskolans 20-årsjubileum på webben


I november förra året firade Institutionen Ingenjörshögskolan 20-årsjublieum. Nu finns de presentationer som framfördes samt den skrift som tagits fram i samband med firandet samlat på Ingennjörshögskolans hemsida.

I samband med att Institutionen Ingenjörshögskolan firade 20-årsjubileum i november 2009 togs en forskningsskrift med en historisk överblick av institutionens tillblivelse och framväxt fram. Denna och de presentationer som framfördes på julieumsfirandet finns nu tillgängligt på webben: www.hb.se/ih/20ar

Text: Solveig Klug