Huvudmeny

2010-02-22 08:50

Utlysning om forskningsmedel


Nu har du som forskare möjlighet att söka medel för forskning och utveckling från Sparbanksstiftelsen Sjuhärad.

Forskningsmedel från Sparbanksstiftelsen Sjuhärad beviljas i första hand för enskilda forskningsprojekt och vetenskaplig utrustning, men även för professurer och doktorander av särskilt intresse för Sjuhäradsbygden.

Stiftelsen strävar efter att stödja projekt med hög vetenskaplig kvalitet och högt nyhetsvärde, samt främst verksamhet inom Sjuhäradsbygdens område.
– Högskolan i Borås skickar in en samlad ansökan till Sparbanksstiftelsen Sjuhärad. Därför är det viktigt att alla intresserade vid högskolan har inkommit med sina ansökningar senast fredagen den 26 februari, berättar Olof Harbecke, forskningssamordnare vid Högskolan i Borås.

Praktisk information

Här finns all information om utlysningen och om hur ansökan ska utformas.

Vid frågor, kontakta forskningssamordnare Olof Harbecke.

Ansökan ska skickas som word-fil till högskolans registrator via e-post registrator@hb.se senast den 28 februari 2010.

Diarienummer för ansökan är: 161-10-62

Fler utlysningar

Håll dig uppdaterad på aktuella utlysningar om forskningsmedel. På högskolans webbplats läggs information om utlysningar ut kontinuerligt.


Text: Johanna Adamsson