Huvudmeny

2010-03-11 10:02

ASM Materials Information Online


BLR har tecknat ett abonnemang på ASM Handbooks Online.

I ASM Handbooks Online ingår 24 ASM Handbooks plus två ASM Desk Editions. Dessa handböcker ses som standardverk inom sitt område. Uppdatering av innehållet sker årligen. ASM Handbooks är en form av ämnesguide, eller uppslagsverk, inom materialteknik. Tjänsten finns länkad under Söka information / Databaser på BLR:s webbplats.

Direkt till ASM Handbooks Online

Text: Klaz Arvidson