Huvudmeny

2010-03-11 12:17

Här finns framtidsjobben


I framtiden finns det stor chans för de som utbildar sig inom biblioteks- och informationsvetenskap att få jobb. Det spår Högskoleverket i sin senaste rapport om arbetsmarknaden.

Högskolans studenter.I går kom Högskoleverkets rapport om hur arbetsmarknaden kommer att se ut när de som börjar studera i höst blir klara med sina utbildningar, det vill säga om tre till fem år. För dem som planerar att bli bibliotekarie ser framtiden ljus ut.

Margareta Lundberg Rodin, prefekt vid Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan tror att det finns flera anledningar till detta.

—Vi ser stora generationsavgångar inom bibliotekssektorn framöver och detta kommer att leda till många lediga jobb. Men det beror också på samhället och arbetslivets allt mer ökade komplexitet, inte minst inom information i digitala och nätbaserade media.

Även för högskoleingenjörer, förskollärare och grundskollärare mot de tidigare åren ser det ljust ut.

Svårt att få jobb

Ekonomer är en stor grupp inom högskolan och här blir det också hårdare konkurrens om jobben. Även för systemvetare kan det bli svårare att hitta jobb.

— Men man ska inte glömma bort att det faktiskt lönar sig att studera på högskolan. Högskoleutbildade har under en lång tid haft bättre möjligheter att få jobb än dem utan en högskoleutbildning. I vissa grupper där vi tidigare har varnat för ett överskott har vi ändå i våra uppföljningar sett att de har klarat sig bra på arbetsmarknaden, säger Örjan Hemström, utredare på Högskoleverket.

Text: Jennifer Liljenvald Tydén
Foto: Anna Sigge och Jerker Andersson