Huvudmeny

2010-03-22 18:06

Reggio Emilias filosofi och förhållningssätt gav fullt hus


Det var överfullt i lokalen när Institutionen för pedagogik (PED) hade exklusivt besök från Italien. Christian Fabbi från området Reggio Emilia var på plats den 16 mars för att lära de 260 lyssnarna om Reggios filosofi och synsätt.

Christian Fabbi är fil.dr och ansvarig för den pedagogiska koordinationen i Reggio Emilia-området i Italien, där det pedagogiska förhållningssättet om barns lärande med samma namn också har sitt ursprung. 
– Tesen bakom Reggio Emilia är att barn har 100 olika språk men berövas på 99, förklarar Monica Hammarnäs, universitetsadjunkt vid PED och initiativtagare till föreläsningen.

– Barn har många olika uttryckssätt och Reggio Emilias pedagogiska förhållningssätt lär oss hur vi vuxna måste utgå mer från barns tankar och fantasi, lyssna mer på barnen och dokumentera deras sätt att lära sig.

Det var just detta Christian Fabbi berättade om för VFU-handledare, lärarstudenter och övriga intresserade under föreläsningen - att genom dokumentation lära hur barn använder sig av bildspråk och lär sig genom kreativitet.
– Han pratade bland annat om den tredje pedagogen miljön. Barns miljö har mycket stor betydelse för hur barn lär och förstår sin omvärld. Att vi utformar en bra lärande miljö är mycket viktigt, återger Monica Hammarnäs och fortsätter:

– Christian Fabbi menar att man ska ha stor tro på det kompetenta barnet. Alla barn föds nyfikna och det är miljön som påverkar hur det utvecklas och lär sig. 

Åhörare på Christian Fabbis föreläsning

Reggio Emilia som kurs på högskolan

Monica Hammarnäs ligger också bakom kursen ”Barns lärande ur ett Reggio Emilia perspektiv” som har erbjudits på Högskolan i Borås sedan 2006.
– Jag startade upp kursen efter en resa till Reggio Emilia. Barns kreativitet har legat nära hjärtat sedan jag började inom det här ”skrået” för 30 år sedan, säger hon avslutningsvis med ett leende.

Fakta

Kursen Barns lärande ur ett Reggio Emilia perspektiv, 15 högskolepoäng finns att söka till hösten 2010. Läs mer här.

Text: Therese Rosenblad
Foto: Annie Andréasson