Huvudmeny

2010-04-07 08:38

Borås står sig bra i konkurrensen


När Urank presenterar sin ranking av svenska universitet och högskolor toppar specialhögskolor och universitet listan. Högskolan i Borås står sig dock bra, med en trettonde plats, först av högskolorna.

Urank är en association som årligen genomför en oberoende ranking av svenska universitet och högskolor baserad på statistik från Högskoleverket och annat officiellt material. I dagarna presenterade de sin ranking för 2009. Universiteten, som har en mer omfattande forskning än högskolorna, gynnas i en ranking av det här slaget men i listan har Högskolan i Borås klättrat från plats 18 till 13, vilket gör att man ligger överst bland högskolorna. Dessutom får högskolans bibliotek högst betyg av alla bibliotek.

 Anders Stenström– Det är givetvis glädjande att vi klättrar i rankingen, konstaterar Anders Stenström, controller vid Högskolan i Borås. Han menar dock att man ska vara medveten om att en sådan här undersökning inte ger hela bilden av en verksamhet och att ranka lärosäten ofta uppfattas som tveksamt i Sverige, däremot finns det en internationell strävan mot att göra lärosätesrankningar.
– Visserligen har Urank högst status bland de svenska rankningarna, men man ska se på detta med en sund skepsis.

Informationschef Sten Dellby hade hellre sett en annan typ av ranking.
– Ämnesrankningar skulle göra det betydligt lättare att jämföra. Högskoleverkets kvalitetsbedömning är ju ämnesbaserad. Lärosäten är väldigt olika, till exempel om man tittar på storlek och forskningsintensitet. 

Text: Jennifer Tydén
Foto: Jerker Andersson, Anna Sigge och Erik Wasselius